Rodzaje grafik w poligrafii

Rodzaje grafik w poligrafii

Grafika jest to dział sztuki obejmujący techniki odbitkowe, powielanie rysunku na papierze lub tkaninie z uprzednio przygotowanej formy. W poligrafii stosuje kilka rodzajów grafik, są to między innymi:

Grafika komputerowa – Jest to najczęściej stosowana technika w dziedzinie nauki czy rozrywce. Stosuje się ją do wizualizacji artystycznej i rzeczywistości. Grafikę komputerowa można podzielić na: rastrową, wektorową oraz trójwymiarową. Ta ostatnia zajmuje się wizualizacją obiektów trójwymiarowych. Proces tworzenia grafiki trójwymiarowej składa się z: modelowania- czyli tworzenia obiektów trójwymiarowych, utworzenia sceny- polega na wzajemnym powstawianiu względem siebie utworzonych w poprzednim etapie obiektów, a także z renderingu- podczas niego wyliczane są między innymi: odbicia, cienie, załamania światła, mgła, atmosfera, efekty wolumetryczne.

Grafika prasowa- są to elementy graficzno-plastyczne stosowane do komponowania wkładu graficznego między innymi czasopism. Mimo rozwoju Internetu i telewizji reklama prasowa wciąż jest popularnym źródłem informacji, dlatego też grafika prasowa jest tak istotna. Zaletą reklamy prasowej jest przede wszystkim duża częstotliwość informacji oraz możliwość przekazu precyzyjnej i szerokiej informacji reklamowej.

Grafika rastrowa- jest to rodzaj grafiki komputerowej, gdzie obraz tworzy się z pikseli, czyli małych kropek.  Każdy piksel z kolei może być opisany dowolnym kolorem, a siatka odpowiednio pokolorowanych pikseli tworzy obraz. Obraz tego typu rejestrowany jest między innymi przez aparaty i kamery cyfrowe. Obrazy rastrowe mogą być zarówno nieruchome i są to wtedy zdjęcia lub obrazy cyfrowe, mogą też występować w postaci ruchomej składającej się z sekwencji nieruchomych obrazów. Do zalet tego typu grafiki zaliczyć można między innymi : duża możliwość obróbki zdjęć tego typu grafiki, niewielki rozmiar w przypadku plików skompresowanych JPEG czy łatwość otwarcia na każdym typie urządzenia. Programy do grafiki rastrowej to na przykład: Corel Photo-Paint, Adobe Photoshop.

Grafika wektorowa- w tym rodzaju grafiki obraz tworzy się obiektów graficznych opisywanych w sposób matematyczny. Programy do grafiki wektorowej na przykład Adobe Ilustrator czy Macromedia FreeHand. W przeciwieństwie do grafiki rastrowej grafika wektorowa jest grafiką w pełni skalowalną, co oznacza, iż obrazy wektorowe można nieograniczenie powiększać oraz zmieniać ich proporcje bez uszczerbku na jakości. To doskonała alternatywa dla każdego grafika komputerowego. Podstawowe zalety grafiki wektorowej to : mały rozmiar plików, możliwość zmiany rozmiaru bez utraty jakości, jest ona tworzona w większości przy pomocy wielu obiektów które łatwo później modyfikować lub zmieniać bez wpływu na pozostałe elementy grafiki.

Pamiętajmy, że przed wyborem typu grafiki należy wziąć pod uwagę przede wszystkim  przeznaczenie pliku. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym.

Opublikowany w blog